ફરાળી દૂધી ની ખીચડી (Farali Dudhi Ni khichdi)
ફરાળી દૂધી ની ખીચડી (Farali Dudhi Ni khichdi)
Servings Prep Time
2People 30Minutes
Cook Time Passive Time
1Hour 45Mintues
Servings Prep Time
2People 30Minutes
Cook Time Passive Time
1Hour 45Mintues
Ingredients
  • 300Grams દુધી (Chinese Okara)
  • 2-3TBSP ઘી ( Ghee / Purified Butter)
  • 7-8Pcs લીલાં મરચાં ( Green Chilli)(સ્વાદ મુજબ)
  • 8-10Pcs મીઠો લીમડો ના પાન (Curry Leaves)
  • 1/2 to 1 TSP જીરુ (Cumin Seeds)
  • 2-3TSP ખાંડ (Sugar)(Optional)
  • 2-3TSP શેકેલા શીંગ દાણાં નો ભુકો (Grounded Peanuts)
  • સિંધવ મીંઠુસ્વાદ મુજબ
Instructions
  1. સૌ પ્રથમ એક ડીશ માં દુધી ખમણી લો હવે એક કડાઈ માં ધી નાંખી ગરમ થાય એટલે તેમાં જીરુ નાંખો થોડુ લાલ થાય એટલે તેમાં લીલા મરચાં (ગોળ કાપેલા) અને લીમડો નાંખો.
  2. હવે દુધી માંથી પાણી કાઢી કડાઈ માં નાંખી દો એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું નાંખી ચઢવા દો. થોડુ આદુ નાંખી હલાવી લો પછી દુધી ચઢી જાય એટલે તેમાં ખાંડ અનેશેકેલા શીંગ દાણાં નો ભુકો અને જરુર પ્રમાણે લીંબુ નાંખી હલાવી બરાબર પાકી જાય એટલે કોથમીર નાંખી ગરમાગરમ સર્વ કરો..